S:t Erik Kommunikation

Bild från konferensrum på S:t Erik Kommunikation
S:t Erik kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Stokab. På uppdrag av Stockholms stad ansvarar S:t Erik Kommunikation för att handla upp, administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät

Nätet är exklusivt för Stockholms stads förvaltning­ar och helägda bolag och avsett för såväl administration som de mer publika behoven skola, barnomsorg, fritid och kultur. Syftet är att säkerställa att stadens kommu­nikationsnät är effektivt och sammanhållet. Totalt knyts verksamheter på cirka 2 250 adresser över hela staden ihop. Till nätet är runt 40 000 medarbetare och cirka 100 000 elever i Stockholms stad uppkopplade. I takt med Stokabs fiberanslutning av flerfamiljshus får även mindre enheter inom staden, såsom förskolor och gruppboenden, höghastighetsanslutning.

Skolnät i världsklass

Världens bästa skoldatanät finns i Stockholm. Det konstateras i den internationella ranking managementkonsultföretaget Price Waterhouse Coopers årligen gör av städer runt om i världen. I ”Cities of opportunity” är Stockholm staden med bäst skoldatanät.

Att alla skolor har Gigabit-anslutning och trådlöst nätverk är också något som gör staden till ett internationellt föredöme.

Vår miljöpolicy

S:t Erik Kommunikation strävar efter att skapa miljömässiga vinster på ett flertal områden som leverantör av en effektiv och framtidssäker IT-infrastruktur. Den viktigaste indirekta insatsen de närmaste åren är att utöka tillgängligheten av den mobila arbetsplatsen vilket bl.a. bidrar till att minska onödiga transporter och resor.

S:t Erik Kommunikation verkar även för en minskad miljöpåverkan genom att kommunikationsnätet möjliggör videokonferenser med hög kvalitet.

Välkommen att läsa S:t Erik Kommunikations miljöpolicy.


Kontakta oss


S:t Erik Kommunikation AB

Box 6813, 113 86 Stockholm

Besöksadress:
Pastellvägen 6, plan 4 och 5, Johanneshov

Leveransadress:
Pastellvägen 6, plan 4

 

Telefon växel:
08-508 30 200

Fax:
08-508 30 210

E-post:
info@sterikkom.se


Telefon Kundservice:

08-508 30 420

Öppettider:
måndag - fredag 08.00 – 17.00

Fakturaadress

S:t Erik Kommunikation AB
c/o BGC STH 391
106 42 Stockholm

Felanmälan inom Stockholms stad

Stockholms stads logotyp

 

Fel gällande interna datakommunikationsnät
(Sidorna är tillgängliga för kunder som har access till Stockholm stads intranät)


Förvaltningar
och Bolag

Arbetar du på en förvaltning eller ett bolag? Din kontaktyta för samtliga supportärenden är Tietos Service Desk.

Hemsida Serviceportal
E-post
Chatt

Telefon: 
08-508 11 800

OBS! Ange ärendenummer
Om du vill kontakta Tieto kring ett av dina tidigare ärenden hos Service Centrum behöver du ange ärendenumret. Det vill säga det nummer som stod i mejlet du fick till din e-post i samband med att ärendet öppnades.

Öppna ärenden från Service Centrum syns inte i Portalen 11 800.


Pedagogiska verksamheter

Arbetar du på en av stadens pedagogiska verksamheter? Din kontaktyta för samtliga supportärenden är Fujitsus Service Desk.

E-post

Telefon:
08-508 33 900
via Marita Dahlblom

Hemsida för Serviceportal samt Chattfunktion
kommer under våren 2020.

 

Bild på Åke Sundin vd på Sankt Erik Kommunikation

Åke Sundin

Vd

Telefon:
08-508 30 383

E-poststandard:
förnamn.efternamn@sterikkom.se