Stockholm världens smartaste stad

Sigrid Granström, Gustaf Landahl, Lisa Enarsson representerar Grow Smarter och tog emot priset för Stockholms stad vid Smart City Expo World Congress i Barcelona
Stockholm har utsetts till världens smartaste stad vid Smart City Expo World Congress i Barcelona och tagit hem första pris i kategorin ”City Award” genom den strategi som ligger till grund för att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad och projektet Grow Smarter.

Stokab utgör grunden för uppkopplingen i Stockholm stad i både strategin och genomförandet genom vårt unikt utbredda fibernät och är även i genomförandet av Grow Smarter involverade med att leverera den fiberinfrastruktur som använts.

Priset tilldelas städer med globala strategier som kombinerar tillämpning av policy, initiativ och projekt som kommer invånarna till nytta. Nomineringen lyder (in english)

"The Stockholm smart city strategy creates a smart and connected city, via innovation, openness and connectivity. Our smart city is economically, ecologically and socially sustainable and offers the Stockholmers the highest quality of life and the best environment"

Grow Smarter

Grow Smarter är ett EU-projekt som Stockholms stad leder och deltar i med syfte att testa och utveckla smarta lösningar för en hållbart växande stad där Stokabs bidrar med en robust fiberinfrastruktur.


Mer information

Stockholms stad

Läs mer om smarta projekt i Stockholms stad

Grow Smarter

Smart Stockholm