De flesta flerfamiljsfastigheter nu anslutna till fibernätet

Stokabs styrelseordförande Tina Ghasemi och Carl Asp, projektledare på Infratek ansluter fiber i Skarpnäck
De flesta flerfamiljsfastigheter i Stockholms kommun har nu anslutits till Stokabs fibernät. I fyra år har nätet förtätats och möjliggjort för hushåll att skaffa sig bredbandsuppkopplingar på 1 Gbit/sekund.

Stokabs styrelseordförande Tina Ghasemi och Carl Asp, projektledare på Infratek, anslöt tillsammans flerfamiljsfastigheten med en mångfiberlösning. Det innebär att hushåll i dessa fastigheter kan få egen fiberförbindelse med möjlighet till hastigheter på 1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) i båda riktningarna. Övriga hushåll nås i dagsläget med andra bredbandstekniker med hastighet på cirka 50 Mbit/s.

Nationella bredbandsmålet uppnått

Det nationella bredbandsmålet är att minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. I Stockholms kommun är detta redan en realitet.

Den fyråriga satsning som Stokab gjort för att ansluta flerfamiljsfastigheterna har genomförts enligt tidsplan och inom budget. Resultatet har gett världens största öppna fibernät (den grundläggande IT-infrastrukturen), skapat konkurrens, mångfald och valfrihet.

Fiberoptik ger höghastighetsbredband

En av huvuddelarna i den innovationsstrategi regeringen nyligen presenterat är tillgång till höghastighetsbredband, vilket ett fibernät möjliggör. Stokabs utbyggnad ger enskilda hushåll samma möjligheter till bredband som tidigare bara storföretagen har haft råd med.

Stokabs systematiska arbete med IT-infrastrukturen har gett tydliga resultat när det gäller priserna för bredband, Stockholms attraktionskraft, möjligheterna till smarta, hållbara och kostnadseffektiva lösningar och innovationer.

Med den utbyggnad som nu gjorts gentemot flerfamiljsfastigheterna är staden väl rustad för dagens och morgondagens utmaningar. Stockholm har helt enkelt tagit ett tydligt kliv mot en stad i världsklass!