Samtliga förbindelser nu i drift

Den 24 september inträffade en brand i en tunnel i centrala Stockholm. En konsekvens av detta var att ett antal kablar skadades, bland dem några som tillhörde Stokab.

Stokab har sedan olyckan inträffade arbetat med att successivt koppla om berörda förbindelser. Arbetet har ända sedan i tisdags bedrivits dygnet runt. Samtliga förbindelser är nu åter i drift.

Om du som kund ändå inte får upp din förbindelse – tveka inte att kontakta vår Felanmälan på telefon: 08-508 30 400.