Nu byggs vår moderna knutpunkt ut

Bild innefrån Stokabs Kuntpunkt
Stokabs senaste och miljöprisbelönade Knutpunkt 7 på Östermalm byggs nu ut. Under året kommer vi också att flytta vår äldsta Knutpunkt 1 till samma adress som Knutpunkt 7 i syfte att få en modern och säker miljö för våra kunder.

De kunder som berörs av flytten är kontaktade och separata planer görs för hur, när och på vilket sätt flytten ska genomföras.

Miljövänlig Knutpunkt

Knutpunkt 7 har uppmärksammats genom att spillvärmen tas tillvara och konverteras in i gymnasieskolan Östra Reals värmesystem. Före jul stod spillvärmen från Knutpunkt 7 för gymnasieskolans halva värmebehov. Skolans elförbrukning hade, tack vare spillvärmen, minskat med över 30 procent.