Stokab först med 1000-fiberskabel

Kille med mobil på Kulturhuset i Stockholm
Nästan alla stockholmare använder Internet och mer än varannan har en smart telefon. Allt fler förutsätter uppkoppling med hög kapacitet, dygnet runt och över allt. För att bemöta den stora efterfrågan på IT-infrastruktur har Stokab under våren förstärkt nätet med en 1000-fiberskabel.

Stockholm blir första staden i Europa med att använda sig av 1000-fiberskabel.  Genom ständiga nätförstärkningar som denna försäkrar sig Stockholm om att tillhandahålla ett nät i världsklass, ett nät med obegränsad kapacitet. Därmed kan företag utveckla sina affärer samtidigt som innovationer underlättas.

Fiber till hushållen

För att möta efterfrågan ansluter Stokab alla flerfamiljsfastigheter i Stockholm. Vid slutet av 2012 har 90 procent av alla fastigheter (cirka 400 000 hushåll) anslutits med en mångfiberlösning, som innebär att varje enskilt hushåll har möjlighet att få sin egen fiberförbindelse. Därmed ges hushållen i Stockholm samma möjligheter som företag till anslutning med mycket hög kapacitet.