Stokab möjliggjorde världsunik teater

Bild från teaterförestning Kista Teater
Med hjälp av fiber från Stokab kunde Kista Teater genomföra en världsunik uppsättning med två helt separata spelplatser med publik och skådespelare på båda scenerna som interagerade med varandra.

Uppsättningen Lise & Otto hade ena scenen i Kista och den andra scenen i Husby. De olika spelplatserna förbands med fiber (punkt-till-punkt) via kontrollrummet på Stockholms Dramatiska Högskola på Valhallavägen. På ena scenen befann sig Lise och på den andra Otto och varje spelplats hade TV-kamera, storbildsprojektor och en så kallad greeenscreen.

Pjäsen handlar om Lise Meitner och Otto Hahn, två forskare som 1938 lyckades tolka kärnklyvningsprocessen - en upptäckt som förändrat vårt tidevarv. Lise och Otto forskade tillsammans i Berlin, men andra världskriget tvingade Lise, som var judinna, att fly till Sverige. Lises och Ottos forskning fortsatte på distans och via brev. 1944 erhöll Otto ensam Nobelpriset för deras gemensamma upptäckter. Lise & Otto är ett drama om forskning, passion och separation. Om energi som uppstår när upptäckter görs.