Stokabs nät ger samhällsvinst

Stokabs nät ger samhällsvinst
16 miljarder kronor i samhällsekonomisk vinst - om inte mer - har Stokabs fibernät inneburit, konstateras i en studie av forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT.

Acreo har analyserat Stokabs och bostadsföretagens ekonomi, besparingar som kommunen gjort och de socio-ekonomiska vinsterna för företag och slutanvändare. Till exempel kan telekombolagens utbyggnad av  4G/LTE-nät effektiviseras och kostnadsoptimeras när de kan hyra in sig på Stokabs fiber.

Ökat fastighetsvärde

Ett annat exempel är att fastigheter ökar i marknadsvärde när de är anslutna till fibernätet. Därefter har man jämfört med Köpenhamn, en stad med liknande förutsättningar som Stockholm, men där kommunen inte har tagit en aktiv roll i stadens fibernät.

Läs mer om studien 
(PDF, öppnas i eget fönster)

Föredrag av Marco Forzati, Senior Scientist and Project Manager, Swedish ICT Acreo
Se Marco Forzatis föredrag om studien som hölls under Almedalsveckan
 
(Film, öppnas i eget fönster)


Kontakta oss

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet