Utmärkelse för miljöarbete

Anette Almlöf, Niklas Cedstedt och Jon Möller
Inom Stockholms stad pågår ett aktivt och långsiktigt klimatarbete. Från stadens verksamheter utses varje månad ett gott exempel på en verksamhet som arbetar med att minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

För januari månad har Stokab blivit utsedd som månadens goda exempel för vår klimatsmarta uppvärmning av Östra Real och nomineringen är:

Stokabs miljöarbete är aktivt. Genom att tillvarata erfarenhet från liknande satsningar i Sverige och dessutom utveckla dessa har ansvariga för projektet visat att man vågar gå före och pröva nya idéer och lösningar.

Under 2013 kommer en utvärdering av energibesparingen göras av Stokab. Erfarenheterna av projektet kan inspirera andra att tillvarata överskottsvärme på liknande sätt. Därför utses Stokab till januari månads goda exempel på lyckat energi- och klimatarbete.

Läs mer om den klimatsmarta uppvärmning av Östra Real


Se filmklipp

Presskontakt

Susanne Lekengård, kommunikationschef

Susanne Lekengård

Kommunikationschef

Telefon:
08-508 30 240

Mobil: 076-12 30 240

 

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Stokabs Kommunikationsenhet