För leverantörer

Stokab möter kund
Stokab är till stora delar en beställarorganisation vilket innebär att Stokabs uppdrag till stor del utförs av leverantörer.

Många gånger möter våra leverantörer Stokabs kunder varför vi ställer samma höga krav på uppförande av våra leverantörer som vi ställer på egen personal.

Stokabs värdegrund sammanfattas i tre värdeord som såväl Stokabs personal som våra leverantörer förväntas leva efter

  • Professionell
  • Pålitlig
  • Serviceinriktad

Upphandlingar

Stokab annonserar vanligtvis större upphandlingar via Visma TendSign upphandlingsverktyg.

Våra aktuella upphandlingar

Visma TendSign


Övrigt

Stokab omfattas varken av ”Lagen om offentlig upphandlingen” (LOU) eller av  ”Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster” (LUF).
Detta innebär bl.a. annat att det inte finns någon legal grund att få Stokabs upphandlingar överprövade i domstol.

 


Kontakta oss

Har du allmänna frågor kring Stokabs upphandlingar är du välkommen att kontakta vår inköpsavdelning.


 

Bild på Håkan Stålskog

Håkan Stålskog
Inköpschef

Telefon: 08-508 302 38

 

E-poststandard:
förnamn.efternamn@stokab.se

 

 

För våra entreprenörer

Du som har ramavtal med Stokab kan ta del av tekniska specifikationer, bygg-anvisningar och andra handlingar genom inloggning via Citrix.

Dokument