Företagsfakta

Stokabs reception
Stokab ägs av Stockholms stad och bildades 1994 och har cirka 90 anställda. Uppdraget är att tillhandahålla konkurrensneutral fiberinfrastruktur i Stockholms stad för att möjliggöra konkurrens, mångfald, valfrihet samt minimera grävandet i staden.

Vår uppgift är att bygga, hyra ut samt underhålla ett passivt och säkert fibernät i Stockholm. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen

Ägardirektiv 2019-2021

Illustration Stockholm

 

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

vara behjälpliga i trafiknämndens uppdrag att samordna gatuarbeten med övriga ledningsdragande bolag i staden samt Trafikverket, SL, Fortum och andra aktörer för att främja framkomligheten

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

utveckla bolagets processer utifrån en förbättrad service och flexibilitet i förhållande till kunderna.

genom ett utbyggt fibernät säkerställa förutsättningarna för stadens och näringslivets digitaliseringsarbete och därigenom möjliggöra klimatsmarta lösningar

tillsammans med Kista Science City, fastighetsägare, näringslivsaktörer och universiteten verka för etableringen av en testbädd för höghastighetsuppkopplingar i Kista

ansvara för utbyggnaden av fiberinfrastrukturen till strategiska områden, nyproduktion och i alla delar av staden för skapande av förutsättningar till digital delaktighet i hela staden


Ladda ner

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Stokabs års- och hållbarhetsredovisning 2019

Ladda ner PDF (svensk version)

 

Kontakta oss

AB Stokab

Box 6813, 113 86 Stockholm

Besöksadress:
Pastellvägen 6, plan 4 och 5, Johanneshov

Leveransadress:
Pastellvägen 6, plan 4


Växel:
08-508 30 200
Fax:
08-508 30 210

E-post:
info@stokab.se


Kundservice Sälj:
08-508 30 250

Kundservice Nät/Drift:
08-508 30 260


Presskontakt

Susanne Lekengård
Kommunikationschef
Telefon:
08-508 30 240
Mobil:
076-123 02 40

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se


Receptionens öppettider:

Måndag – torsdag: 8.00 – 16.45
Fredag: 8.00 – 16.15