Interaktiv Årsredovisning

Läs Stokabs års- och hållbarhetsredovisning, på språng, i soffan eller kontoret. Genom den interaktiva versionen får du mer fakta och bredare information av innehållet.

Läsvanorna ändras och allt fler läser i plattor och telefoner och det finns oändliga möjligheter med digitala årsredovisningar. 

Liksom förra året presenterar vi företagets årsredovisning digitalt med klickbara länkar som leder till filmklipp, webbsidor eller text för mer information i de olika avsnitten. På så vis håller vi informationen levande.

Hållbarhet i praktiken

Nytt från 2017 är att vi kompletterat årsredovisningen med vårt redovisar vårt hållbarhetsarbete enligt GRI Standard.

Den interaktiva versionen är också ett led i vårt hållbarhetsarbete där vi bland annat drar ner på trycksaksproduktion och istället använder de digitala kanalerna.


Klickbara versioner

Klickbar verion av Stokabs års-och hållbarhetsredovising 2017

 

Års- och hållbarhetsredovisning 2017
(Pdf öppnas i eget fönster)


Stokabs årsredovisning 2016

 

Årsredovisning 2016
(Pdf öppnas i eget fönster)