Styrelse

Stokabs styrelse består av följande personer:

Ordinarie ledamöter

Ulla Hamilton (M)

Ulla Hamilton (M)
Ordförande

 

Mathias Tofvesson (S)

Mathias Tofvesson (S)
Vice ordförande

 

Doaa Hassan (S)

Doaa Hassan (S)

 Anders Halldin (MP)

Anders Hallin (MP)

 

 Maria Öhman (V)

Maria Öhman (V)

 

Aleks Sakala (M)

Aleks Sakala (M)

Åsa Nilsson Söderström (L)

Åsa Nilsson
Söderström (L)

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

    

 Anders Löwdin (S)

Anders Löwdin (S)

 

Styrelsesupplent Marianne E Berggren (MP)

Marianne E Berggren (MP)

 

 Bengt Hansson (C)

Bengt Hansson (C)

Arbetstagarrepresentanter

 Jörgen Hallsund, företagarrepresentant

Jörgen Hallsund
Ordinarie

 

Bengt Forslund

Bengt Forslund 
Suppleant

 

 

 

 

 

 

Auktoriserade revisorer

  • Oskar Wall, ordinarie,  Ernst & Young
  • Björn-Filip Ohlsson, suppleant,  Ernst & Young

Lekmannarevisorer

  • Carolina Gomez Lagerlöf, ordinarie (S)
  • Ulla-Britt Ling-Vannerus, suppleant (M)

Styrelsesekreterare

Patricia Helanow

Patricia Helanow

Telefon:
08-508 30 223

E-poststandard:
fornamn.efternamn@stokab.se

Styrelsens kontaktuppgifter