Serverunderhåll ikväll kl.17.00

Vi genomför en uppdatering i underliggande system som innebär att det kan förekomma störningar i Kundportalen, torsdag 6/12 mellan kl. 17.00-08.00.

Förfrågningar som inkommer under den perioden kommer inte att kunna hanteras.

Vi hoppas på ditt överseende med avbrottet som vi gör för att hålla samtliga våra system uppdaterade.