Fiberanslutna fastigheter

Genom att ansluta fastigheten med fiber får du attraktiva bostäder och företagslokaler och öppnar dessutom upp till en rad fastighetsnära tjänster. Med fibernät i fastigheten får du valmöjligheter.
Fastighetsägare som förser sitt fastighetsbestånd med bredbandsuppkopplingar baserade på fiber har inte bara kontroll över sin egen IT-infrastruktur; de har en framtidssäker tjänst som alltfler näringsidkare baserar sin egen verksamhet på.

Fastighetsnära tjänster

Genom att ansluta fastigheten med fiber öppnas också möjligheten till en rad fastighetsnära tjänster som till exempel värmereglering, el- och vattenmätning, elektroniska lås och övervakning.

Du som fastighetsägare kan hyra svartfiber direkt från Stokab eller via en operatör.


Tre sätt att ansluta fastigheten till Stokabs nät

 1. Fastighetsnät av fiber med direkt anslutet till Stokab nät

 Fastighetsnät av fiber med direkt anslutet till Stokabs nät

Fiberfastighetsnät direkt sammankopplat med Stokabs fibernät i fastighetens källare levererar tjänsterna till lägenheten/lokalen/fastigheten.

Operatören har sin aktiva utrustning utanför fastigheten och fordrar ingen strömförsörjning eller fysiskt åtkomst.


2. Fastighetsnät av fiber med indirekt anslutet till Stokabs nät

Fastighetsnät av fiber med indirekt anslutet till Stokabs nät

Fiberfastighetsnätet anluts till Stokabs nät via en operatör som har sin aktiva utrustning i källaren mellan fastighetsnätet och Husnoden.

Operatören har sin aktiva utrustning i fastigheten och fordrar strömförsörjning samt tillgång till din fastighet krävs vid service eller omkoppling.


3. Fastighets av koppar indirekt anslutet till Stokabs nät
Fastighetsnät av koppar med indirekt anslutet till Stokabs nät

Fastighetsnät av koppar (Cat5/Cat6) kräver att operatörens aktiva utrustning placeras i fastighetens källare, mellan fastighetsnätet och Husnoden.

Den aktiva utrustningen fordrar strömförsörjning och tillgång till din fastighet krävs vid service eller omkoppling.


Ladda ner och läs mer

Informationsfolder om fastghetsnät  

Framtidens kommunikationsnät

Ladda ner
(PDF-fil öppnas i eget fönster)

 

Infoträffar om fiber

Illustration Lär mer om fiber

Välkommen till våra informationsträffar där vi svarar på frågorna:

  • Vad är Stokab och vad innebär en anslutning till Stokabs nät?
  • Hur ska man göra med nätet i fastigheten?
  • Vilka tjänster/operatörer finns det att välja på

Läs mer och anmäl dig

Stokabs nät

Håll markören ovanför respektive bild för mer info

Illustration Stokabs nät Illustraion Husnod

Stokabs nät
Se film om fibernätet

Husnoden
Se film om Husnoden
Illustration Fastighetsnät Illustration Anslutningsnod
Fastighets-
nätet
Anslutnings-
noden
Illustrtion Stockholms stadshus, Stokabs ägare  
Ägaren