Så här går fiberanslutningen till

Steg 1 skriv på nyttjanderättsavtalet
Här är en kortfattad beskrivning hur installation av fiber till din fastighet kommer att gå till. Vi behöver ha dig med vid tre tillfällen för gemensamma beslut som blir bäst för din fastighet.

Steg 1 Skriv på nyttjanderättsavtalet

Först när vi fått in ditt påskriva avtal kommer vi att gå vidare med fiber till din fastighet.

Steg 2 Planering och projektering

Det första besöket av en entreprenör där du är med och bestämmer var husnoden ska installeras. Entrepre­nören svarar på dina frågor kring fiberinstallationen. Du och entreprenören kommer tillsammans överens om hur nätet i fastigheten ska installeras.

Steg 3 Installation

Entreprenören kommer ut till dig och drar in fiberka­beln. Eventuellt kan det behövas schaktas för att nå fram till din fastighet.

Steg 4 Slutförande

Först när nätet i området är byggt gör vi den slutgiltiga inkopplingen av din fiber. Då mäter vi också så att fibern är hel och korrekt installerad.

Steg 5 Besiktning

En besiktning av alla fastigheter i området görs. När det är klart kommer du via post att få ett leverans­kvitto av oss. Din fastighet är då redo för bredbands­tjänster.


Vi behöver träffa dig

Vi behöver träffa dig

I steg 2 - 4 behöver vår entreprenör träffa dig för att ni gemensamt ska kunna ta bästa beslut för fastigheten under fiberinstallationen.

Lär dig mer om fiber

Illustration Lär mer om fiber

Informationsträffar

Vi anordnar under året kostnadsfria informationsmöten om fiber där vi hjälper dig att förstå vilka möjligheter ni har tack vare er anslutning till Stokabs nät.

Läs mer och anmäl dig!

Ladda ner

Informationsblad om anslutningsprocessen

Informationsblad
(PDF öppnas i eget fönster)