Teknisk information

En fiberoptisk kabel använder sig av ljuspulser istället för elektricitet när den överför information från en punkt till en annan. Fiberoptik är idag den i särklass snabbaste tekniken för överföring av data och har näst intill obegränsad kapacitet.

Se vår fiberfilm som beskriver Bredband handlar i grunden om att snabbt kunna skicka och ta emot stora mängder digital information mellan två punkter. Detta kan ske via ett antal olika tekniker såsom fiberoptik, kopparkablar, elnät och trådlösa system där fiberoptik är överlägsen alla andra i fråga om överföringskapacitet.

En optisk fiberförbindelse är dessutom driftsäker, okänslig för elektroniska störningar och i stort sett omöjlig att avlyssna. Det är det enda alternativet för företag med höga krav på säkerhet för datakommunikation.

En fiberkabel består av detta

En optisk fiberkabel består av en kärna av ren kisel (SiO2) och en mantel som ljuspulserna reflekteras mot. En kabel kan innehålla olika antal fiber. Stokab har kabeldimensioner om 480-, 640- och nu senast 1000-fiberkabel, vilket Stockholm var första staden i Europa om att installera (juli 2012).

Multimod eller singelmod

En fiber kan i vara av Multimod- eller Singelmodtyp. Multimodfiber har begränsad överföringskapacitet och passar bäst för korta sträckor och vid lokala installationer till exempel i fastigheter. Singelmod fiber, som Stokab använder, har låg dämpning (dvs ljuspulsen försvagas marginellt) och klarar kommunikation över långa sträckor samt tillåter mycket hög överföringskapacitet.


Lär dig mer om fiber

Informationsfilm om fiberSe vår kortfilm om hur fiberoptik fungerar och hur vårt nät är uppbyggt. Filmen öppnas i eget fönster

Teknisk chef

Stefan Carlsson

Stefan Carlsson

Telefon:
08-508 30 281

E-poststandard:
förnamn.efternamn@stokab.se