Är min fastighet ansluten till Stokabs nät?

Nästan alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms kommun är anslutna till Stokabs öppna och konkurrensneutrala fibernät. Här nedan kan du söka på din fastighetsbeteckning för information om ditt hus är anslutet.

Det finns även fastigheter utanför Stockholm kommun som är anslutna. Har du frågor om dessa är du välkommen att kontakta Stokabs kundservice.

 

Ange fastighetsbeteckning