Nodsök för operatörer

Logga in och ta del av hela kartöversikten

Här kan du som operatör och ramavtalskund logga in för att snabbt få en översikt av Stokabs Nodbaserade flerfibernät till fastigheterna inom Stockholm Stad.

Det som visas i sökningarna är nodnätets grundplatser, Områdesnoderna och Anslutningsnoderna, samt de Husnoder/Kommersiella Husnoder med flerfiber som möjliggör "singelfiber".

Beskrivning av nodstrukturen

I de fastigheter som är anslutna till Stokabs Nodbaserade nät finns en Husnod/Kommersiell Husnod installerad. Husnoden är ansluten till en Anslutningsnod som i sin tur hör till en överordnad Områdesnod.

Logga in och ta del av såväl en kartskiss över Stokabs nät, där du ser var vi finns inom respektive prisområde, som en sökfunktion där du kan söka på fastigheter inom denna struktur.


Inloggning

Logga in med de inloggningsuppgifterna som du har fått i ett separat utskick från oss. Saknar du inloggningsuppgifter eller undrar något är du välkommen att kontakta din Kundansvarige på Stokab.

Lösenord