Bredband2 tar plats i Stockholms ytterstadsområden

Bredband2 väljer nu att etablera sig inte bara i Stockholms Innerstad utan även i Stokabs nodbaserade nät för Ytterstaden. Etableringen visar tydligt hur snabbt och kostnadseffektivt en aktör kan ta plats på bredbandsmarknaden i Stockholm. Bredband2s syfte med affären är att kunna leverera samma tjänst till samma pris, och nu till samtliga företag/privatpersoner i Stockholmsregionen.

Hösten 2015 kommer operatören Bredband2 kunna leverera telefoni, datakommunikation och datacenter-tjänster till både privatpersoner och företag i Stockholms ytterstadsområden. Företaget etablerar sig i samtliga ytterstadsområden i Stokabs nät.

– Historiskt sett har vi fokuserat på privatmarknaden som har varit väldigt bandbreddsdrivande, säger Tobias Bengtsson, Chief Technical Products and Services på Bredband2.

– Vi skypar och tittar mer på streamad media, något som vi ser kommer att öka ytterligare framöver, fortsätter Tobias. Företagsmarknaden behöver å andra sidan en helt annan teknisk support, där redundansen blir viktig. Vår förmåga till flexibilitet blir avgörande för affären.

Snabbt, tydligt och strukturerat

Bredband2 värdesätter leverantörer som har snabb återkoppling i alla skeenden, en säker leverans och tydlig och lättförståelig prissättning.

– Våra kunder kan vi inte paketera beroende på vilken sida om kommungränsen de bor eller verkar. Det är därför viktigt att fiberleverantören har ett väl utbyggt nät och gott samarbete med sina kollegor runt om, rent geografiskt.

Framtida utmaningar

– Vi vill kunna leverera samma tjänst för samma pris till alla. Detta skall ske snabbt och inte vara avståndsberoende, digitala tjänster skall kosta lika mycket i centrala orten som i glesbygden eller förorterna.

– Vår utmaning är att ständigt förbättra de mjuka värderna. Teknik och tjänster kan alla leverera, men att hålla det man lovar och att göra det snabbt, det är utmaningen. Nätleverantören är grunden för vår verksamhet, det är därför viktigt att våra ambitioner matchar, avslutar Tobias.


Kontakta oss