Fiberutbyggnaden fortsätter

Nu fortsätter vi att bygga ut och förtäta vårt fibernät. De större satsningarna under 2016 är att ansluta ytterligare 1500 fastigheter i Gamla Stan och innerstaden till det nodbaserade nätet.

Med anslutningen framtidssäkras fastighetens kommunikationslösning och möjligheterna breddas. Därmed möjliggörs för fastighetsägare, boende och näringsidkare i fastigheten att nå mångfalden av operatörer och tjänster som finns idag och i framtiden.

Utbyggnaden sker etappvis under hela året. Allt eftersom utbyggnaden sker kommer fastighetsägare i respektive område att få mer information och informationsträffar kommer att anordnas löpande.

Husnoden i källaren

Mer om fiber i fastigheten


Framtidens kommunikationsnät

Ladda ner foldern Framtidens kommunikationsnät

Ladda ner
(PDF-fil öppnas i eget fönster)