Stockholm förstahandsval för nytt datacenter

För DigiPlex spelar det nordiska klimatet stor roll, men ännu större är argumentet för att etablera sig i närheten av Skandinaviens fibertätaste region; Stockholm. Nu står etapp 1 av Sveriges största kommersiella datacenter klart; fullt redundant ansluten och med 16 Megawatts prestanda, rigorösa säkerhetsanordningar och en kylanläggning som svarar upp mot miljöpolicys hos moderna börsbolag.

Facebook bygger i Luleå, Google i Hamina (Finland) och Apple i Köpenhamn. Men när kapitalstarka DigiPlex valde geografisk placering för sitt nya datacenter – som kommer bli Sveriges största för kommersiellt bruk när det är fullt utbyggt – så föll valet på Upplands Väsby, Stockholm. Över 40 tänkbara platser utvärderades. Initialt investerades 420 miljoner kronor i anläggningens första etapp som nu står klar.

Anledningen till den geografiska placeringen är ett noggrant Due Diligence-arbete, berättar Johan Berglund, DigiPlexs Försäljningschef i Sverige. En stor mängd kriterier skall vägas samman till ett slutresultat som accepteras av våra potentiella kunder.

Fastigheten som DigiPlex övertagit är Marabous gamla Japp- och Daim-fabrik. Totalt 20 000 kvm nettoyta är planerade varav 6 000 kvm nu står färdiga.

Gamla fabriksbyggnader är fördelaktiga av flera skäl; det är robusta byggnader i grunden, inga papplådor. Ofta finns elförsörjning kraftigt överdimensionerat, något som är viktigt för oss.

När vi ber Johan rangordna olika parametarar som är viktiga för ett datacenter (driftssäkerhet, geografisk närhet, energitillgång och IT-infrastruktur) så svarar han så här:

Allt detta är grundläggande för ett högpresterande datacenter. Vi skulle exempelvis aldrig kunna erbjuda våra tjänster från norra Sverige. Den fördröjning som avståndet ger är för mycket för våra kunder, de måste ha sina servrar in närheten av det stora nätnoderna i Skandinavien och här är Stockholm en viktig ingång till Europa och Ryssland.

Geografisk närhet är viktigt ur två andra synpunkter; dels inställelsetiden till datacentret, många av våra kunder har egna servicetekniker. Och dels så får en spegling av ett center oftast inte överstiga x antal mil, därför är det viktigt för oss att finnas i närheten av ett "nav" som Stockholm.

Andra argument för placeringen är att Stockholm och Sverige är ett demokratiskt samhälle med en stark "start upp"-kultur och kunskap ses som en exportvara; här finns välutbildad arbetskraft, inte bara för oss utan också för våra kunder.

I Sverige finns stabil elförsörjning, och i Stockholm finns ett väl utbyggt fibernät, också baskrav när det gäller datacenters. Samverkan med nätägare, operatörer och datacenters är otroligt viktigt. Vårt center behöver kommunikation; hög kapacitet, snabb överföring och driftsäkerhet i alla led.

Detta tillsammans med vår transparenta prissättning gör att vi ser en ljus framtid här i Upplands Väsby, avslutar Johan.

CSR är en fråga som blir allt viktigare inom företagssektorn. CSR står för Corporate Social Responsibility, som i sin tur översätts till "ett företags ansvar i en hållbar samhällsutveckling". Ett resultat av kundernas CSR-policys är bland annat DigiPlex kylanläggning. Datacentret kyls av luft, inte av vatten, vilket är möjligt i ett område med nordiskt klimat.

Vår kylanläggning använder den naturligt kalla luften runtomkring oss att kyla de servrar som allstrar värme i våra hallar. Det medför att vi inte behöver något kylvatten i hallarna, och inga kompressorer som förbrukar stora mängder el. Vår kylanläggning ger centret en PUE (Power Usage Efficiency) under 1,20 vilket är mycket bra för kostnadsbilden och för miljön. Ett traditionellt datacenter har PUE 1,8-2,5, dvs det konsumerar mycket mer el för att kyla servrarna.

Servrarna står i så kallade "skorstensrack" vilket medför två fördelar; värmen stiger uppåt och värmer därmed inte upp luften i själva hallen. Inget kablage behöver heller dras i golvet; racken står direkt på viktbärande betongplatta.

Stokab har anslutit DigiPlex nya datacenter fullt redundant.


Kontakta oss