Stokab kvalitetssäkrar utbildning av fibertekniker

Hösten 2016 startade en ny yrkeshögskoleutbildning inom fiberoptik vid Campus Nyköping. Stokabs bidrag till satsningen är att kvalitetssäkra utbildningsplanen. Utbildningen innebär att antalet utbildningsplatser för fibertekniker i Sverige fördubblats.

När en ny yrkeshögskoleutbildning tas fram intervjuas 20-30 olika företag i näringslivet om hur deras behov av arbetskraft och dess kompetens ser ut. Campus Nyköping är en utbildningsanordnare som insett marknadens behov av välutbildade fibertekniker.

- Vår utbildning är skräddarsydd efter arbetslivets behov, här och nu. Utmaningen har varit att kontraktera spetskompetensen inom lärarkåren. Här tycker jag vi lyckats väldigt bra med handledare och lärare på konsultbasis direkt från näringslivet, berättar Fredrik Dolk som är utbildningsledare på Campus Nyköping.

Stor efterfrågan på utbildningen

Utbildningen som är på 1 år har 35 platser. Detta innebär att antalet utbildningsplatser i Sverige fördubblats, i och med att en liknande utbildning funnits sedan tidigare i Hudiksvall.

Ett viktigt moment är LIA- delen (Lärande I Arbete). En stor del av utbildningen består av att eleven får praktik jämsides en erfaren fibertekniker, som agerar handledare. Detta blir för företagets sida (som erbjuder handledaren) en möjlighet att hitta lämpliga nya kompetenser och för eleven en viktig erfarenhet av yrket som sådant, fortsätter Fredrik.

Vidare hoppas vi att även befintliga företag med installatörer ser möjligheten att investera i sin personal genom vidareutbildning av dessa i och med denna utbildning, där vi ständigt försöker lära ut det "senaste" inom fiberinstallation.

I praktiken så är det företag som Stokab som sätter kravstandarden för kompetensen på denna yrkesgrupp. Stokab är även en viktig kontaktyta mot de företag som efterfrågar den här yrkesgruppen, avslutar Fredrik.

Läs mer om utbildningen på Campus Nyköping


Stokabs roll

Stokab sitter med som representant i utbildningens ledningsgrupp och har kvalitetssäkrat utbildningsplanen. Ledningsgruppen gör även kontinuerligt utvärdering av de olika kurserna som utbildningen består av.

- Samarbetet med yrkeshögskolan har en strategisk betydelse för att säkra en framtida försörjning av rätt kompetens till våra entreprenörer, säger Stefan Carlsson, teknisk Chef på Stokab


Teknisk chef

Stefan Carlsson

Stefan Carlsson

Telefon:
08-508 30 281

E-poststandard:
förnamn.efternamn@stokab.se