Välkommen till oss!

Vi ansluter Stockholm och dess fastigheter till världens största öppna stadsnät av fiber. Kontakta oss gärna direkt eller träffa oss på årets Business Arena i Stockholm den 19-20 september där vi finns på ”Mötesplats Stockholm”.

Business Arena Stockholm den 19/9 - 20/9

Här nedan hittar du våra programpunkter under konferensen. Vi ser fram emot att träffa dig där eller på annat vis.


Grafisk symbol för Fördjupning DigitaliseringFÖRDJUPNING  | DIGITALISERING
Onsdag 19/9 kl. 11.00 - 12.00

Digitalisering, 5G och IoT
Från fiber till affärsnytta - för både fastighet och hyresgäst

Illustration Ihopkopplade fastigheterHör hur SISAB och Einar Mattsson tillsammans med Stokab skapar affärsnytta genom robusta lösningar samt hur digitaliseringen skapar möjlighet att framtidssäkra kommunikationen i fastigheten.

Läs mer


Grafisk symbol för Fördjupning DigitaliseringFÖRDJUPNING | DIGITALISERING
Torsdag 20/9 kl. 11.00 - 12.00

Koppla upp ditt fastighetsprojekt – från byggbod till färdig fastighet

Illustration lär mer om fiber

Stokab bjuder in till en snabbutbildning där 25-års kunskap och erfarenhet om fiber, fibernät och anslutning av fastigheter erbjuder dig möjligheter att lyckas ännu bättre med ditt nästa fastighets-/byggprojekt.

Läs mer


Grafisk symbol för Fördjupning DigitaliseringFÖRDJUPNING  | DIGITALISERING
Torsdag 20/9 kl. 15.15 - 16.00

Fastighetsägare och Stockholms stad 
tillsammans mot den smarta staden

Illustration uppkopplad stadKom och lyssna till en dialog mellan verkligt initierade och inspirerande företrädare för Stokab, Fastighetsägarna och Stockholm Stad.

 
Läs mer


STOCKHOLMS FRAMTIDA UTVECKLING
Torsdag 20/9 kl. 12.30 - 13.00 | Mötesplats Stockholm, Plan 3, Plats 3L01

Så arbetar vi för att bli "Världens smartaste stad"

Avdelningen för digital utveckling på Stadsledningskontoret i Stockholm ger tillsammans med Stokab och representanter för några av de pågående projekten en inblick i resan från vision till verklighet avseende att bli "Världens smartaste stad".

Läs mer


DEN SMARTA STADEN
Torsdag 20/9 | Framtidsforum, Plan 5

Illustration Smart StadSmart stad 5G och IoT - Världens smartaste stad, från vision till genomförande
Johanna Engman, CIO Stockholms Stad
Staffan Ingvarsson, VD Stokab


För bygg- och fastighetsföretag

Illustration Bygg- och fastighetsbolag 

Fibernätet i Stockholm möjliggör för företag och fastighetsägare att använda fiber i egen regi samt för telekom-/internet-operatörer att leverera sina tjänster.

 

Vi bistår dig i med fiberanslutning av såväl byggbod/byggetablering som av din färdiga byggnad.

Läs mer


Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Jörgen Engvall
Tel. 08-508 30 256

eller

Jörgen Hallsund
Tel. 08-508 30 239

Var är du i byggprocessen?

Illustration hus med byggfaserna

Vi hjälper dig att planera in din fastighet i vårt nät och säkerställer att rätt kapacitet finns hela vägen bakåt i vårt nät.

Gå direkt till sidan

Digitaliseringens möjligheter

Illustration: Stokabs fiberbuske

Fibernätet är rotsystemet som  möjliggör digitaliseringen av din fastighet