Möjligheter för företag

Fasadbild från Globen city
Företag som kräver en effektiv och säker datakommunikation med hög datakapacitet kan hyra egna fiberförbindelser av Stokab. Resultatet blir en egen IT-infrastruktur med obegränsad kapacitet med full valfrihet och kontroll.

Stokab hyr ut svartfiber – det vill säga fiber utan någon aktiv utrustning. Genom att ett företag själv ansvarar för all kommunikationsutrustning, eller upphandlar den tjänsten, ges möjligheten att påverka och förändra överföringshastigheten samt kommunikationstekniken.

Säkerhet, kapacitet och hastighet

Kraven på kapacitetskrävande kommunikation kan se olika ut och användningsområdena är nästan obegränsade för de företag som väljer att hyra fiber från Stokab.

  • Banker knyter samman sina kontor i ett eget fibernät för bästa överföringssäkerhet
  • Spegling av datahallar för att nå största överföringshastighet
  • Företag knyter ihop sina olika verksamheter och kunder i ett eget nätverk
  • Butikskedjor kopplar samman sina butiker och lager med andra verksamheter
  • Medieföretag som sänder TV, trycker tidningar och liknande kräver kapacitetskrävande överföringar.

Kontakta oss

Magnus Brodin

Magnus
Brodin

08-508 30 255

 Jörgen Engvall

Jörgen
Engvall
08-508 30 256

Bengt Forslund

Bengt
Forslund
 
08-508 30 284

 

 Jörgen Hallsund

Jörgen
Hallsund
08-508 30 239

Fredrik Persson

Fredrik
Persson
08-508 30 253

Linda Saltin

Linda
Saltin

08-508 30 245