Fördelar med att arbeta hos oss

Vi vill att alla våra medarbetare ska må bra, utvecklas och ha en balans mellan arbete och fritid.

Förutom att vi har en väldigt trevlig arbetsmiljö i fina moderna lokaler och möjlighet till subventionerad lunch genom Rikskortet har vi även ytterligare några saker som gör det extra bra att jobba hos oss.

Förmåner du får hos oss som anställd

Ledighet och flextid

För heltidsanställda är arbetstiden 39,5 timmar i veckan och vi har flextid. Vi erbjuder 25 dagar semester samt ytterligare 54 timmars arbetstidsförkortning som du själv väljer att ta ut när du vill under innevarande år.

Föräldraledighet

Har du varit anställd i minst 365 dagar kan du vid föräldraledighet få föräldrapenning av Stokab. Tillägget innebär att Stokab täcker upp 10 procent av lönebortfallet. Det ges för så många kalenderdagar som föräldraledigheten omfattar.

Trygghet

Vid längre frånvaro än 14 dagar ges ett sjuklönetillägg som komplement till Försäkringskassans sjukpenning. Efter sjukdag 91 har medarbetaren rätt till fortsatt sjukpenning från Försäkringskassan, men även ersättning från ITP:s sjuklöneförsäkring samt möjlighet till kompletterande sjukförsäkring från Euro Accident.


Du har möjlighet att teckna en förmånlig sjukvårdsförsäkring via Euro Accident, som ger dig snabb tillgång till specialistvård, operationer och rehabilitering.


Dessutom har vi kompletterat ersättningarna från Försäkrings­kassan och kollektivavtalet med en sjuklöneförsäkring.

Friskvård

Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 2500 kronor/kalenderår för motionsaktiviteter, Vi erbjuder även löpande fysioterapi, naprapati och företagssjuksköterska för de som har behov.


Du har möjlighet till en friskvårdstimme i veckan, som du kanske väljer att nyttja i vårt egna aktivitetsrum. Här finns fria vikter, step-up-brädor, ribbstol och gummiband. Dessutom erbjuder vi sjuksköterskemottagning via vår företagshälsovård, naprapati och fysioterapi på kontoret samt yoga en gång i veckan.


Du kan också köpa ett rabatterat träningskort som gäller för alla Stockholms stads motionsanläggningar.

Försäkring och pension

Genom en kollektivavtalsförsäkring är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och olycksfall på arbetet och vid dödsfall.

 

Vår tjänstepension har vi i ITP-planen och via vår pensions- och försäkringsmäklare erbjuder vi pensionsrådgivning till alla.

Visselblåsarfunktion

Som ett led i att ha en transparent företagskultur har alla anställda och inhyrda konsulter hos Stokab möjlighet att rapportera misstanke om ekonomiska oegentligheter kopplade till Stokab-koncernen.


En anmälan kan göras direkt till ansvarig chef, HR eller ledningsgrupp. Om det inte är möjligt kan personen även anmäla anonymt via Stokabs externa visselblåsarfunktion.