Vi möjliggör en smart stad

Den smarta och uppkopplade staden är nödvändig, både för att svara upp mot medborgarnas önskemål och förväntningar, men också för att effektivisera och organisera olika slags flöden i samhället. Stockholm har kommit långt, med uppkopplade papperskorgar, sensorstyrd belysning och intelligenta trygghetskameror i offentliga miljöer. För att utvecklingen verkligen ska ta fart krävs flexibel och högpresterande infrastruktur som kan hantera det storskaliga informationsflöde som en smart stad bygger på.

5G kommer ytterligare att förändra digitala flöden och tjänster. Med 5G kommer överföringshastigheter att öka genom att tekniken bygger på en högre masttäthet med fler basstationer och antenner. Men ju snabbare responstider, desto närmare måste masterna stå där informationsutbytet sker och desto snabbare måste även masten kopplas upp mot fibernätet.

Svartfibernät för framtida behov

Med drygt 6 600 km svartfiber, närmare 23 000 anslutningspunkter och hundratals noder för inplacering har vi skapat den bästa täckningen av vårt fibernät i Stockholm. Designen möjliggör uppkoppling nära basstationer och antenner och även exempelvis etablerandet av små datacenter i, eller i närheten av, gatumiljön. Vårt svartfibernät är kompatibelt med all typ av driftteknik oavsett framtida behov. Fibern är av glas och det är den aktiva ändutrustningen som avgör med vilken hastighet fibern trafikeras.


Stokab och vårt dotterbolag S:t Erik Kommunikation bidrar till den smarta staden genom att dela med oss av vår kunskap och genom samverkansprojekt med aktörer som vill leda teknikutvecklingen. Redan nu pågår långt gångna tester av exempelvis automatiserad prioriteringsstyrd trafikledning för olika fordonsslag, sensorstyrda vattenledningar, förarlös kollektivtrafik och test av kvantkryptografi.

Fibernätet möjliggör en smart stad

Vi har samlat några exempel på fiberbaserade funktioner som testas i Stockholm


Läs mer på vår sida Smart Styrning