Finansiell information

Stokab ägs av Stockholms stad och har drygt 100 anställda samt en mängd underleverantörer som hjälper oss att bygga ut och underhålla vårt fibernät.

Året 2019 i korthet - hela koncernen

  • Årets resultat 257 mkr (247 mkr)
  • Nettoomsättning 810 mkr (815 mkr).
  • Orderingången uppgick till 240 Mkr (265 mkr)
  • Årets investeringar uppgick till 150 mkr (233 mkr).
  • Antalet levererade nya förbindelser 2 614 stycken (3 296 st)


Uppgifter inom parantes avser 2018.