Kundservice

Till oss på kundservice vänder du dig med prisförfrågningar och beställningar Telefon: 08-508 30 250

Förfrågningar:

salj@stokab.se

 

Beställningar:

order@stokab.se

 

Telefontid:

Måndag – Torsdag 8.00 – 16.45

Fredag 8.00 – 16.15

Svar på vanliga frågor

Kanske hittar du svar på din fråga redan här. Om inte är du varmt välkommen att kontakta oss!

Klicka på rubrikerna i boxarna för att se svaren på respektive fråga

Stokab levererar inga bredbandstjänster utan hyr endast ut fibernät till företag. Fibernätet levereras till överlämnings-/ anslutningspunkter i fastigheter över hela Stockholm, dock inte till villor/fritidshus.


Är du företag och vill ha en anslutning utanför Stokabs fibernät kan vi även hjälpa till med det. Kontakta då någon av våra kundansvariga så får du hjälp. I dessa fall är det även bra att kontakta en operatör för att få en totalbild över leveranskostnaderna.


Är du fastighetsägare/förvaltare/bostadsrättsförening kan du begära en offert för fastighetsanslutning från oss via en kundansvarig på vår försäljningsavdelning eller tala med en operatör.

Se ett urval av operatörer


För att kunna använda sig av fiberanslutningen från oss krävs två saker:

  • Ett fastighetsnät från Stokabs husnod till varje lägenhet.
  • Avtal med en operatör/tjänsteleverantör som levererar tjänsterna.

För att få ett lokalt fastighetsnät till lägenheterna/lokalerna i huset kontaktar du en operatör/leverantör. Det finns även fristående aktörer som bygger detta.


Läs mer om fibern i fastigheten

Se filmen om husnoden på Stockholms stads hemsidalänk till annan webbplats

Gå till sidan där du hittar våra Kundansvariga

Stokab levererar inga bredbandstjänster utan hyr endast ut fibernätet.


Det finns ett hundratal operatörer/tjänsteleverantörer som levererar tjänster till både företag och privatpersoner i vårt fibernät. Det är fastighetsägaren/förvaltaren som tecknar avtal med operatörerna/tjänsteleverantörerna.


Gå till sidan där du hittar Urval av operatörer

Stokab levererar inga internettjänster (bredband, TV eller telefoni). Du måste felanmäla till den internetleverantör som din fastighetsägare eller bostadsrättsförening har avtal med.


Bor du i ett flerfamiljshus som ägs av ett bostadsbolag, t.ex. Familjebostäder, Svenska bostäder eller Einar Mattson är det dit du ska vända dig.


Bor du i en bostadsrättsförening har troligen styrelsen i föreningen information vilken internetleverantör du ska felanmäla till.


Gäller felanmälan kabelavbrott, skadegörelse eller vattenläckage i någon av Stokabs anläggningar? Kontakta vår Tekniska support på telefon: 08-508 30 260.


Gå till sidan där du hittar vår Tekniska support

I princip alla flerfamiljsfastigheter och övriga fastigheter (ej villor) i Stockholms stad är anslutna till Stokabs öppna och konkurrensneutrala fibernät. Det innebär att det finns ett nodskåp (husnod) installerat - oftast i källaren.


För att kunna använda sig av fiberanslutningen från oss krävs två saker:

  • Ett fastighetsnät från Stokabs husnod i källaren till varje lägenhet.
  • Avtal med en operatör/tjänsteleverantör som levererar tjänsterna.


Läs mer om fibern i fastigheten

Se filmen om husnoden på Stockholms stads hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakta Stokabs kundservice i första hand via e-post där du skriver till vilken kund-ODF förbindelsen ska kopplas, ange även kedjekod/förbindelseID.


E-posta till vår Kundservice

Andra kontaktvägar till Kundservice


Om du har frågor kring grävarbeten som utförts av Stokab ring 08-508 30 260. Be att få tala med en byggledare som kan ge dig information. Du behöver ange vilken adress det gäller.

Kontakta din kundansvarige på Stokab.

 

Alla med ramavtal hos Stokab har möjlighet att koppla upp sig.

Saknar du inloggningsuppgifter till kundportalen ser vi till att du får ett användarnamn och lösenord.

 

Gå till sidan där du hittar våra Kundansvariga

I det avtal som du har fått finns kontaktuppgifter till den som kan hjälpa dig med frågor gällande nyttjanderättsavtal.


Kontakta annars avtalsansvarig:

info@stokab.se

08-508 302 70.


För dig från en bostadsrättsförening som tidigare har tillhört allmännyttan.
När Stokab fick uppdraget att gräva fiber till alla fastigheter inom allmännyttan var överenskommelsen för finansiering att debitera varje enskild lägenhet och lokal som allmännyttan ville ha fiberförbindelse till, med 25:50 SEK (26:25 inkl moms) per månad under 25 år framåt. Detta för att sprida investeringskostnaden för fiberanläggningen. Denna överenskommelse och detta avtal har allmännyttan överlåtit till respektive bostadsrättsförening i samband med fastighetsaffären.


Förlängning av betalningstid

Vår faktureringstid är 30 dagar