Kontakta oss

Vill du veta mer om ditt företags möjligheter via Stokabs fibernät, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA

Fastighetsägare

Oavsett om du har en befintlig fastighet som du vill koppla upp med fiber eller om du ska bygga nytt kan vi hjälpa dig. Genom att ansluta fastigheten med fiber får du attraktiva bostäder eller företagslokaler och öppnar dessutom upp till en rad fastighetsnära tjänster.

För dig som ska bygga finns det många fördelar att planera för fiberanslutning i ett tidigt skede av din byggprocess.

Kommentarer från fastighetsägare i Stokabs nät:

Övervakning av fastigheterna
och service åt användarna

"I Stockholm är stadens 600 skolor och förskolor anslutna till Stokabs fibernät. Det ger naturligtvis alla elever och lärare snabb och säker uppkoppling, men även möjlighet för stadens skolfastighetsbolag SISAB att övervaka och styra byggnaderna centralt, vilket ger stora ekonomiska vinster och minskad klimatpåverkan."


"Centralt ser vi läget i fastigheterna i realtid. Förutom värme och ventilation övervakar vi pumpar, hissar, portar, brandlarm med mera. Vi behöver kapaciteten i fibern för att det här ska fungera, eftersom det är så mycket information som ska överföras. Det klarar ingen annan teknik."


Niklas Dalgrip
Driftchef SISAB

Vinning av att äga
sin egen IT-infrastruktur

"Vi ser ju trenden; allt fler digitala tjänster för slutkunder utvecklas i samhället. En stor fastighetsägare måste effektivisera och dra nytta av samordning av olika system för att få en effektivare och miljövänligare drift."


"Både vi och våra hyresgäster har en vinning i att äga vår egen IT-infrastruktur och att konkurrens uppstår om att leverera tjänster till våra fastigheter."


Martin Fors
Fastighetschef Einar Mattsson